Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2020 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2020-29702".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-29702
Jaargang 2020
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2020-06-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29702
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel 11 mei 2020, nr. 2020000902 – Besluit van tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties