RECTIFICATIE: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 mei 2020, 2020-0000073182, tot wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

In Staatscourant 2020, nr. 29256 van 28 mei 2020 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 mei 2020, 2020-0000073182, tot wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid gepubliceerd.

In deze regeling is per abuis een onjuistheid opgenomen. Bijgaand wordt deze onjuistheid gerectificeerd.

In artikel I, onderdeel G, onder 4, wordt een tweede lid toegevoegd aan artikel 13 van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. In de laatste zin van dit lid wordt een bedrag van € 25.000,– genoemd. Dit moet zijn: € 125.000,–.

Naar boven