Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 28039Vergunningen

Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Rijnland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DGKE-WO / V-153

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied genaamd Rijnland.

Het gepubliceerde gebied ligt in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Lisse, Noordwijk en Teylingen (allen provincie Zuid-Holland) en Haarlemmermeer (provincie Noord-Holland)

en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de volgende punten:

Punt

X

Y

1

88 299,286

473236,335

2

93 553,213

482713,181

3

98 900,238

480266,361

4

105941,602

471544,549

5

105951,854

464378,542

6

99 139,515

463628,213

7

98 965,600

464825,900

8

96 269,676

468751,010

9

96 367,000

469337,000

10

92 177,000

470793,000

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 187,23 km2.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat nodigt een ieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan:

mijnbouwvergunningen@minezk.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Directie Warmte en Ondergrond

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Vermeld hierbij dat het een concurrerende aanvraag betreft. Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie, kunt u contact opnemen via mijnbouwvergunningen@minezk.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond