RECTIFICATIE Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 2020, 2020-0000009978, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met nieuwe tijdvakken voor centrumgemeenten ten behoeve van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en voor de Minister van Justitie en Veiligheid ten behoeve van de re-integratie van gedetineerden

In Staatscourant nr. 26966 van 15 mei 2020 is gepubliceerd de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 2020, 2020-0000009978, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met nieuwe tijdvakken voor centrumgemeenten ten behoeve van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en voor de Minister van Justitie en Veiligheid ten behoeve van de re-integratie van gedetineerden

In deze regeling is per abuis een onjuistheid opgenomen. Bijgaand wordt deze onjuistheid gerectificeerd.

Onder de toelichting, Artikel I. Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020, bij ‘Onderdeel B’ is het budget van €9323938.500.000 genoemd. Dit moet zijn: € 8.500.000.

Naar boven