Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2020 gepubliceerd door Apeldoorn. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-25211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Lucrato 2e wijziging
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Apeldoorn
Geo informatie (gemeente) Apeldoorn
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Apeldoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-05-04
Regeling CVDR640023_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke regeling Lucrato 2e wijziging
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-25211
Volgnummer 25211