Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 24796Vergunningen

Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Leiden 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DGKE-WO / V-108

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied genaamd Leiden 2.

Het aangevraagde gebied ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de volgende punten:

Punt

X

Y

1

95959,300

469202,900

2

88446,800

463581,700

3

91378,200

460999,400

4

90634,800

460151,200

5

96615,961

454907,188

6

99421,950

456069,665

7

101201,969

457639,733

8

99694,200

459808,300

9

98965,600

464825,900

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 95,62 km2.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat nodigt een ieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan:

mijnbouwvergunningen@minezk.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Directie Warmte en Ondergrond

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Vermeld hierbij dat het een concurrerende aanvraag betreft. Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie, kunt u contact opnemen via mijnbouwvergunningen@minezk.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond