Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 23765Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 april 2020, nr. 24082742 houdende wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

Rectificatie 2020-23765, 30 april 2020

In artikel 1, onderdeel D, lid 6a, onder b. graag de datum 30 april 2021 vervangen door 30 april 2022.