Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-22337".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-22337
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-04-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22337
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 april 2020, nr. WJZ/ 20090602, tot wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 in verband met uitbreiding van de sectoren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties