Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-21867".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;
Identifier stcrt-2020-21867
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-04-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21867
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit tot wijziging van enkele vrijstellingen op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden met betrekking tot desinfectiemiddelen voor de farmaceutische industrie in verband met de uitbraak Covid-19 (Wijzigingsbesluit vrijstellingen desinfectie farmaceutische industrie Covid-19)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties