Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2020, nr. 2020-0000032575, betreffende het beëindigen van de tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting Ascert, de Stichting SBCA en de Stichting TCVT afgesloten convenanten

De tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting Certificatie Asbest (Ascert), de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) en de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal transport (TCVT) afgesloten convenanten, welke zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 29 juli 2016 onder de nummers 39877, 39879 respectievelijk 39882, zijn op 18 februari 2020 opgezegd en eindigen per 1 juni 2020.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens deze: H.L.M. Boussen directeur Gezond & Veilig Werken

Naar boven