Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2020 gepubliceerd door Stichting Autoriteit Financiële Markten. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-13499".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-13499
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-03-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13499
Publicerende organisatie Stichting Autoriteit Financiële Markten
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties