Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2020 gepubliceerd door Raad voor de Rechtspraak. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-1078".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2 en 4 van het Mandaat- en volmachtsbesluit directeur bureau Raad voor de rechtspraak
Identifier stcrt-2020-1078
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2020-01-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1078
Publicerende organisatie Raad voor de Rechtspraak
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit financieel directeur en afdelingshoofden bureau Raad voor de rechtspraak
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties