Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2020 gepubliceerd door Raad voor de Rechtspraak. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-1075".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag paragrafen 2 en 3 van afdeling 6 van hoofdstuk 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie
Identifier stcrt-2020-1075
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2020-01-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1075
Publicerende organisatie Raad voor de Rechtspraak
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit tot wijziging van het Instellings- en mandaatbesluit Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties