Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 1062Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 13 december 2019, 2019-0000212300, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft in verband met de afname van bijzondere examens en enkele technische wijzigingen

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 9, vierde lid, en artikel 11, vijfde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 4a.5, tweede kolom, wordt na ‘De kandidaat gaat integer met de klantgegevens om.’ ingevoegd ‘De kandidaat respecteert de privacyrechten van de klant.’

2. In toetsterm 1a.8, derde kolom, wordt ‘B’ vervangen door ‘K’.

3. Aan eindterm 1f worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

1f.39

De kandidaat kan in hoofdlijnen de privacyrechten van de klant volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omschrijven.

K

1f.40

De kandidaat kan in hoofdlijnen beschrijven welke soorten persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onderscheidt en op welke grondslagen deze persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

K

4. In toetsterm 3d.1, derde kolom, wordt na ‘Houdt rekening met wettelijke en organisatorische bevoegdheden.’ ingevoegd ‘Weet welke gegevens verwerkt mogen worden.’

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Toetsterm 1a.11, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede kolom vervalt de punt en wordt aan het einde van de zin toegevoegd ‘en kan de strekking daarvan in hoofdlijnen uitleggen.’.

b. In de derde kolom wordt ‘K’ vervangen door ‘B’.

2. Toetsterm 1f.5 vervalt.

3. In toetsterm 1h.20, tweede kolom, wordt ‘woonhuisverzekering’ vervangen door ‘opstalverzekering’.

C

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1a.4, tweede kolom, wordt na ‘(minimumloon en max. dagloon)’ ingevoegd ‘bij benadering’.

2. Aan eindterm 1a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

1a.9

De kandidaat kan uitleggen in geval van execution only welke informatie ingewonnen dient te worden over de kennis en ervaring van de consument om te beoordelen of de financiële dienst passend is voor de consument.

B

3. In toetsterm 1b.16, tweede kolom, wordt na ‘het Nationaal Regime’ ingevoegd ‘en welke eisen aan die advisering worden gesteld’.

4. Toetsterm 1c.4, tweede kolom, komt te luiden:

De kandidaat kan de belangrijkste voor- en nadelen uitleggen van het behoud van de oudedagsverplichting (odv) tegenover het omzetten hiervan in een lijfrente.

5. Toetsterm 1d.5, tweede kolom, komt te luiden:

De kandidaat kan uitleggen in welke gevallen en op welke wijze een geschiktheidsbeoordeling van een klant conform de relevante wettelijke bepalingen en geldende richtlijnen dient te worden uitgevoerd.

D

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1d.2, tweede kolom, wordt na ‘als gevolg van’ ingevoegd ‘ziekte, ‘.

2. In toetsterm 1f.12, tweede kolom, wordt ‘opsommen’ vervangen door ‘uitleggen’ en vervalt ‘o.a. convenant Van Leeuwen’.

3. Toetsterm 1f.13 vervalt.

4. In toetsterm 1g.10, tweede kolom, wordt ‘conventionele loondoorbetalingsverzekering’ vervangen door ‘een (conventionele) loondoorbetalingsverzekering’.

E

Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan eindterm 1a worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

1a.13

De kandidaat kan in hoofdlijnen de privacyrechten van de klant volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omschrijven.

K

1a.14

De kandidaat kan in hoofdlijnen beschrijven welke soorten persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onderscheidt en op welke grondslagen deze persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

K

2. In toetsterm 2e.7, tweede kolom, wordt ‘verzekeren’ vervangen door ‘sluiten’.

3. In toetsterm 2e.9, derde kolom, wordt ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ vervangen door ‘privacywetgeving’.

4. In toetsterm 3e.1, derde kolom, wordt na ‘Houdt rekening met wettelijke en organisatorische bevoegdheden.’ ingevoegd ‘Weet welke gegevens verwerkt mogen worden.’.

F

De bijlagen 12 en 13 komen te luiden:

BIJLAGE 12. EINDTERMEN EN TOETSTERMEN PERIODIEKE EXAMENS

Periodieke examen

Toetstermen

Adviseur consumptief krediet

Module Consumptief Krediet: 1a.1, 1a.2, 1b.3, 1d.1, 1d.2, 1f.1, 1h.6, 1i.2, 2a.3, 2c.1, 2d.2, 2e.3, 2g.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3e.2, 4a.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7 t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur zorgverzekering

Module Zorgverzekeringen: 1a.2, 1a.3, 1a.7, 1a.8, 1a.11, .1b.3, 1c.2 t/m 1c.4, 1c.6, 1d.1, 1d.6, 1d.8, 1f.8, 1g.2, 1g.5, 1g.7, 1k.7, 1l.1, 1l.3, 1l.4, 1l.7, 1l.13, 2a.2, 2a.6, 2c.1 t/m 2c.3, 2e.2, 2e.4, 2e.6 t/m 2e.8, 2f.1, 2f.2, 2g.2, 2g.4, 3a.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 3f.1 t/m 3f.3, 4a.1 t/m 4a.3

Adviseur schadeverzekering particulier

Module Schadeverzekeringen Particulier: 1a.4, 1a.10, 1a.11, 1b.2, 1c.3, 1c.6, 1c.10.1c.14, 1c.16, 1d.3, 1d.4, 1d.16, 1d.18, 1e.2, 1g.1, 1g.2, 1h.2, 1h.6, 1h.10, 1h.16, 1h.21, 1h.22, 1h.26, 1h.33. 1h.34, 2b.2, 2c.2, 2c.4, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 2e.6, 2e.11, 2e.12, 2g.1, 2g.2, 2g.6, 2g.8, 3c.1, 3d.1, 3d.3, 3e2 t/m 3e.4, 4a.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Module Schadeverzekeringen Zakelijk: 1b.3, 1c.1, 1c.5, 1c.7, 1c.13, 1c.17, 1e.2, 1f.1, 1g.1, 1i.2, 1i.6, 1i.10, 1i.14, 1i.19, 1i.21, 1i.23, 1i.24, 2b.1, 2b.2, 2c.5, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.3, 2e.7, 2e.10, 2g.2, 2g.6, 3e.2, 3e.3, 4a.1, 4a.2

Module Schadeverzekeringen Particulier: 1a.4, 1a.10, 1a.11, 1b.2, 1c.3, 1c.6, 1c.10, 1c.14, 1c.16, 1d.3, 1d.4, 1d.16, 1d.18, 1e.2, 1g.1, 1g.2, 1h.2, 1h.6, 1h.10, 1h.16, 1h.21, 1h.22, 1h.26, 1h.33. 1h.34, 2b.2, 2c.2, 2c.4, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 2e.6, 2e.11, 2e.12, 2g.1, 2g.2, 2g.6, 2g.8, 3c.1, 3d.1, 3d.3, 3e2 t/m 3e.4, 4a.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur vermogen

Module Vermogen: 1a.9, 1b.1, 1b.4, 1b.5, 1b.8 t/m 1b.10, 1b.16, 1c.3. 1c.4, 1c.6, 1d.5.1i.4, 1k.3, 1k.5, 1l.4, 1m.1, 1m.2, 1m.6 t/m 1m.9, 1m.11, 1n.1, 1n.2, 1o.1, 1o.2, 2a.4, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.3, 2g.2, 2g.5, 2g.8, 2g.10, 2h.1, 2i.2, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4a.2, 4b.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur inkomen

Module Inkomen: 1a.5 t/m 1a.7, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.5, 1b.6, 1d.1t/m 1d.5, 1d.8, 1f.11, 1f.12, 1g.1, 1g.4, 1g.10, 1g.22, 1g.23, 1h.3, 1h.6, 1i.2, 1j.4, 1k.1, 1k.2, 1k.5, 1k.10, 1k.13, 2d.3 t/m 2d.5, 2g.7, 3b.1, 3c.2 t/m 3c.4, 3d.3, 4a.2, 4a.3, 4b.2, 4b.4

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40.2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur hypothecair krediet

Module Hypothecair Krediet: 1a.1 t/m 1a.5, 1a.8, 1a.9, 1a.11, 1b.1, 1b.3, 1b.6, 1b.9, 1e.2, 1e.3, 1e.5, 1e.6, 1e.9, 1e.10, 1h.1, 1h.4, 1i.2, 1i.4, 1i.5, 2a.3, 2c.1, 2d.2, 2e.1, 2f.1, 3b.2, 3c.1, 3c.2, 3c.6, 3e.1, 3e.3, 3e.4

Module Vermogen: 1a.9.1b.1, 1b.4, 1b.5, 1b.8 t/m 1b.10, 1b.16, 1c.3. 1c.4, 1c.6, 1d.5, 1i.4, 1k.3, 1k.5, 1l.4, 1m.1, 1m.2, 1m.6 t/m 1m.9, 1m.11, 1n.1, 1n.2, 1o.1, 1o.2, 2a.4, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.3, 2g.2, 2g.5, 2g.8, 2g.10, 2h.1, 2i.2, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4a.2, 4b.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur pensioen

Module Pensioen: 1a.1, 1a.2, 1c.4, 1c.5, 1c.10, 1f.2, 1f.5, 1g.1, 1g.4, t/m 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1g.13, 1g.14, 1h.1, 1h.3, 1h.4, 1h.9, 1h.13, 1i.1, 1i.10.1j.20, 2e.4, 2j.3, 2j.5, 2g.1, 2g.3 t/m 2g.5, 3d.2, 3e.1, 3f.3, 3g.1, 4a.2

Module Vermogen: 1a.9, 1b.1, 1b.4, 1b.5, 1b.8 t/m 1b.10, 1b.16, 1c.3. 1c.4, 1c.6, 1d.5, 1i.4, 1k.3, 1k.5, 1l.4, 1m.1, 1m.2, 1m.6 t/m 1m.9, 1m.11, 1n.1, 1n.2, 1o.1, 1o.2, 2a.4, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.3, 2g.2, 2g.5, 2g.8, 2g.10, 2h.1, 2i.2, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4a.2, 4b.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

BIJLAGE 13. EINDTERMEN EN TOETSTERMEN BIJZONDERE EXAMENS

Bijzondere examen

Toetstermen

Adviseur consumptief krediet

Module Consumptief krediet: 1a.1, 1a.2, 1b.3, 1d.1, 1d.2, 1f.1, 1h.6, 1i, 2, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1, 2c.1 t/m 2c.3, 2d.1 t/m 2d.2, 2e.1 t/m 2e.3, 2f.1, 2g.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1, 3d.1, 3e.1, 3e.2, 4a.1 t/m 4a.3

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7 t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur zorgverzekering

Module Zorgverzekeringen: 1a.2, 1a.3, 1a.7, 1a.8, 1a.11, 1b.3, 1c.2 t/m 1c.4, 1c.6, 1d.1, 1d.6, 1d.8, 1f.8, 1g.2, 1g.5, 1g.7, 1k.7, 1l.1, 1l.3, 1l.4, 1l.7, 1l.13, 2a.1 t/m 2a.6, 2b.1, 2c.1 t/m 2c.3, 2d.1, 2e.1 t/m 2e.9, 2f.1, 2f.2, 2g.1 t/m 2g.4, 2h.1, 3a.1, 3b.1, 3c.1 t/m 3c.3, 3d.1, 3d.2, 3e.1, 3e.2, 3f.1 t/m 3f.3, 4a.1 t/m 4a.5

Adviseur schadeverzekering particulier

Module Schadeverzekeringen particulier: 1a.4, 1a.10, 1a.11, 1b.2, 1c.3, 1c.6, 1c.10, 1c.14, 1c.16, 1d.3, 1d.4, 1d.16, 1d.18, 1e.2, 1g.1, 1g.2, 1h.2, 1h.6, 1h.10, 1h.16, 1h.21, 1h.22, 1h.26, 1h.33, 1h.34, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1 t/m 2b.3, 2c.1 t/m 2c.4, 2d.1, 2d.2, 2e.1 t/m 2e.12, 2e.14 t/m 2e.17, 2f.1 t/m 2f.8, 2g.1 t/m 2g.8, 2h.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3c.1 t/m 3c.3, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.4, 4a.1 t/m 4a.3

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7 t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Module Schadeverzekeringen zakelijk: 1b.3, 1c.1, 1c.5, 1c.7, 1c.13, 1c.17, 1e.2, 1f.1, 1g.1, 1i.2, 1i.6, 1i.10, 1i.14, 1i.19, 1i.21, 1i.23, 1i.24, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1 t/m 2b.3, 2c.1 t/m 2c.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1 t/m 2e.17, 2f.1 t/m 2f.8, 2g.1 t/m 2g.7, 2h.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3c.1 t/m 3c.3, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.3, 4a.1 t/m 4a.3

Module Schadeverzekeringen particulier: 1a.4, 1a.10, 1a.11, 1b.2, 1c.3, 1c.6, 1c.10. 1c.14, 1c.16, 1d.3, 1d.4, 1d.16, 1d.18, 1e.2, 1g.1, 1g.2, 1h.2, 1h.6, 1h.10, 1h.16, 1h.21, 1h.22, 1h.26, 1h.33. 1h.34, 2b.2, 2c.2, 2c.4, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 2e.6, 2e.11, 2e.12, 2f.8, 2g.1, 2g.2, 2g.6, 2g.8, 3d.3, 3e2, 3e.3., 4a.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7 t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur vermogen

Module Vermogen: 1a.9, 1b.1, 1b.4, 1b.5, 1b.8 t/m 1b.10, 1b.16, 1c.3. 1c.4, 1c.6, 1d.5.1i.4, 1k.3, 1k.5, 1l.4, 1m.1, 1m.2, 1m.6 t/m 1m.9, 1m.11, 1n.1, 1n.2, 1o.1, 1o.2, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.4, 2e.1, 2f.1, 2f.2, 2g.1 t/m 2g.13, 2h.1 t/m 2h.3, 2i.1 t/m 2i.6, 3a.1 t/m 3a.3, 3b.1 t/m 3b.5, 3c.1 t/m 3c.5, 3d.1 t/m 3d.3, 4a.1 t/m 4a.3, 4b.1 t/m 4b.5

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7 t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur inkomen

Module Inkomen: 1a.5 t/m 1a.7, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.5, 1b.6, 1d.1t/m 1d.5, 1d.8, 1f.11, 1f.12, 1g.1, 1g.4, 1g.10, 1g.22, 1g.23, 1h.3, 1h.6, 1i.2, 1j.4, 1k.1, 1k.2, 1k.5, 1k.10, 1k.13, 2a.1 t/m 2a.4, 2b.1, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.12, 2e.1, 2e.2, 2f.1 t/m 2f.5, 2g.1 t/m 2g.7, 2h.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1 t/m 3b.5, 3c.1 t/m 3c7, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.3, 4a.1 t/m 4a.3, 4b.1 t/m 4b.5

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7 t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur hypothecair krediet

Module Hypothecair krediet: 1a.1 t/m 1a.5, 1a.8, 1a.9, 1a.11, 1b.1, 1b.3, 1b.6, 1b.9, 1e.2, 1e.3, 1e.5, 1e.6, 1e.9, 1e.10, 1h.1, 1h.4, 1i.2, 1i.5, 1j.4, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1, 2c.1, 2c.2, 2d.1, 2d.2, 2e.1 t/m 2e.4, 2f.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3b.2, 3c.1 t/m 3c.7, 3d.1, 3e.1, 3e.3 t/m 3e.5, 3f.1

Module Vermogen: 1a.9, 1b.1, 1b.4, 1b.5, 1b.8 t/m 1b.10, 1b.16, 1c.3. 1c.4, 1c.6, 1d.5.1i.4, 1k.3, 1k.5, 1l.4, 1m.1, 1m.2, 1m.6 t/m 1m.9, 1m.11, 1n.1, 1n.2, 1o.1, 1o.2, 2a.4, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.3, 2g.2, 2g.5, 2g.8, 2g.10, 2h.1, 2i.2, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4a.2, 4b.2

Module Basis:. 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

Adviseur pensioen

Module Pensioenverzekeringen: 1a.1, 1a.2, 1c.4, 1c.5, 1c.10, 1f.2, 1f.5, 1g.1, 1g.4, t/m 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1g.13, 1g.14, 1h.1, 1h.3, 1h.4, 1h.9, 1h.13, 1i.1, 1i.10, 1j.20, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1, 2c.1 t/m 2c.3, 2d.1, 2e.1 t/m 2e.4, 2f.1, 2f.2, 2g.1 t/m 2g.7, 2h.1, 2h.2, 2i.1, 2j.1 t/m 2j.5, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3b.2, 3c.1, 3c.2, 3d.1 t/m 3d.6, 3e.1, 3e.2, 3f.1 t/m 3f.4, 3g.1, 4a1 t/m 4a.5

Module Vermogen: 1a.9, 1b.1, 1b.4, 1b.5, 1b.8 t/m 1b.10, 1b.16, 1c.3. 1c.4, 1c.6, 1d.5.1i.4, 1k.3, 1k.5, 1l.4, 1m.1, 1m.2, 1m.6 t/m 1m.9, 1m.11, 1n.1, 1n.2, 1o.1, 1o.2, 2a.4, 2c.1, 2d.1 t/m 2d.3, 2g.2, 2g.5, 2g.8, 2g.10, 2h.1, 2i.2, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4a.2, 4b.2

Module Basis: 1a.4, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1, 1b.3 t/m 1b.5, 1b.11, 1c.5 t/m 1c.7, 1c.10, 1c.11, 1c.17, 1d.7, t/m 1d.9, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.39 1f.40, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.2, 4a.3, 4a.5

ARTIKEL II

In artikel 7, sub b, van het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft wordt ‘artikel 11d, derde lid,’ vervangen door ‘artikel 11d, tweede lid,’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Algemeen

In de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft is geregeld welke eindtermen en toetstermen er gelden voor de verschillende Wft-examens. Een eindterm is de omschrijving van gedrag dat het gewenste leerresultaat laat zien. Eindtermen zijn abstract geformuleerd. Een toetsterm is een concretisering van een eindterm, op basis waarvan getoetst kan worden of aan een eindterm wordt voldaan. Samen zijn de eind- en toetstermen de vakbekwaamheidseisen.

De onderhavige regeling strekt ertoe de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft te actualiseren naar aanleiding van ontwikkelingen voor het nieuwe PE-jaar, dat begint op 1 april 2020. Een ontwikkeling die terugkomt in deze wijzigingsregeling is de ervaring die is opgedaan met toetsen van kennis over gegevensbescherming sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit noopt tot een aantal preciseringen in de toetstermen. Een tweede aanpassing is nodig vanwege wijziging van het Nationaal Regime na inwerkingtreding van de Europese Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten II.1 Het CDFD heeft daarnaast nog een aantal aanpassingen geadviseerd op basis van geselecteerde ontwikkelingen.2

Tot slot bevat de onderhavige regeling een aantal technische wijzigingen voor de modules Basis (bijlage 1), Schadeverzekeringen Particulieren (bijlage 3), Vermogen (bijlage 6) en Zorgverzekeringen (bijlage 9), en herstel van een verouderde verwijzing in het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft.

De regeling treedt in werking op 1 april 2020, bij de start van het nieuwe PE-jaar dat loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

Consultatie

Een concept van onderhavige regeling is van 4 oktober 2019 tot en met 1 november 2019 geconsulteerd via www.internetconsultatie.nl. Op de geconsulteerde versie zijn zes reacties ontvangen, waaronder inhoudelijke reacties van exameninstituut Dukers & Baelemans, de Nederlandse Vereniging van Banken, en Adfiz, mede namens de Commissie Financiële Dienstverlening en de Organisatie van Financieel Dienstverleners. Deze reacties hebben niet geleid tot aanpassingen in de regeling. In het consultatieverslag wordt hierop nader ingegaan. De reacties en het consultatieverslag zijn te raadplegen via www.internetconsultatie.nl/eindtermentoetstermen2020/reacties.

Exameninstituut Dukers en Baelemans heeft afzonderlijk gereageerd op een aantal door het CDFD geselecteerde ontwikkelingen. In reactie daarop wordt in het algemeen opgemerkt dat zeer op prijs wordt gesteld dat in detail en beargumenteerd wordt gereageerd op de geïdentificeerde ontwikkelingen. Het CDFD zal de reactie ook op haar website publiceren.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
2

‘Ontwikkelingen PE-examen 2020’, https://www.cdfd.nl/downloads.