Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-10309".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2020-10309
Jaargang 2020
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-02-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10309
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2020, kenmerk 1649175-201919-DMO, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in verband met verruiming van de reikwijdte en vereenvoudiging van de uitvoering
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties