Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2019-8990".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-8990
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-02-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8990
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Besluit Project Windpark N33, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type vergunning Andere vergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties