Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 71481Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Nouryon Industrial Chemicals B.V. te Hengelo, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 23 oktober 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van Nouryon Industrial Chemicals B.V. te Hengelo. De melding heeft betrekking op voorgenomen activiteiten binnen de bestaande zoutwinningslocatie Heiligerlee, gelegen aan Napels West in Westerlee, in de bestuurlijke gemeente Oldambt, kadastraal bekend gemeente Winschoten, sectie E, nummer 1416.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de bestaande put Heiligerlee H (HL-H/WSN-11). De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele installatie. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag en gelijktijdig plaatsvinden. Transporten zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de dagperiode.

De werkzaamheden starten naar verwachting in begin januari 2020 en duren naar verwachting tot eind januari 2020. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 379 7768).