Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2019 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-71032".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage A trajecteoverzicht aanpassing naar 100 km|exb-2019-62092
Bijlage Bijlage B Overzicht spitsstroken rechts|exb-2019-62093
Citeertitel Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur tussen 06:00 en 19:00 uur op wegvakken van autosnelwegen onder beheer van het Rijk - Diverse wegvakken van autosnelwegen onder beheer van het Rijk
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijkswaterstaat
Geo informatie (coördinaten) 135524 480910
Geo informatie (coördinaten) 141135 476921
Jaargang 2019
Maker Rijkswaterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/2.1/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype dienst en agentschap
Postcode en huisnummer 1399
Postcode en huisnummer 1411
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-12-23
Referentienummer RWS-2019/45657
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting De maximumsnelheid wordt overdag (van 6:00 - 19:00 uur) op alle autosnelwegen verlaagd naar 100 km per uur. Voor de wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 km per uur geldt, blijft deze maximumsnelheid gelden in de avond en nacht (19:00 - 6:00 uur).
Straatnaam
Straatnaam
Taal nl
Titel Verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur tussen 06:00 en 19:00 uur op wegvakken van autosnelwegen onder beheer van het Rijk
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden A1
Verwijzing stcrt-2019-71032
Volgnummer 71032
Wegcategorie Stroomweg
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats
Woonplaats