Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 69958Benoemingen en ontslagen

Rectificatie van Besluit van 17 december 2019, tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Op 23 december 2019, Nr. 69958, is het besluit van 17 december 2019, tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen, in de Staatscourant gepubliceerd. Hierin staat een fout.

De ondertekening door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet zijn: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.