Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 69396Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw TAQA Onshore B.V. te Alkmaar, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 1 november 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van TAQA Onshore B.V. te Alkmaar. De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit binnen de bestaande inrichting Schermer 1-4, gelegen aan de Zuidervaart te Zuidschermer naast nummer 48. De inrichting is gelegen binnen de gemeente Alkmaar.

De voorgenomen activiteit betreft onderhoudswerkzaamheden aan put Schermer-1 met behulp van een mobiele installatie. De werkzaamheden vangen naar verwachting in het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020 aan en duren circa vijf dagen. De werkzaamheden zullen tussen 07.00 uur en 19.00 uur plaatsvinden. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. H. Vorsteveld (tel. 070 - 379 8923).