Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 69395Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Nedmag B.V., Veendam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 19 november 2019 en aangevuld op 3 december 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van Nedmag B.V. te Veendam. De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit binnen de bestaande locatie Wellhead Head Centre 2 (WHC-2) aan de Nedmagweg 199 te Veendam. Het perceel is kadastraal bekend als VDM00R 00691G0000, perceelnummer 691.

De voorgenomen activiteit betreft werkzaamheden aan de verbuizing van zoutwinningsput TR-5. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele installatie. De werkzaamheden zullen in een 24-uurs dienst plaatsvinden. De werkzaamheden vangen naar verwachting in week 1 van 2020 aan en zijn naar verwachting in week 8 van 2020 afgerond. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. H. Vorsteveld (tel. 070 – 379 8923).