Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-68169".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 42a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Grondslag artikel 67r van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
Identifier stcrt-2019-68169
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 68169
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2019, houdende regels betreffende beschikkingen onderscheidenlijk besluiten tot openbaarmaking van wegens opzettelijk medeplegen aan een beroepsbeoefenaar opgelegde vergrijpboeten (Regeling openbaarmaking vergrijpboeten)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties