Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Raad van State. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-66719".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-11-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-66719
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype hoog college van staat
Publicatiedatum 2019-12-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66719
Publicerende organisatie Raad van State
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Gewijzigde Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties