Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-66215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid
Identifier stcrt-2019-66215
Jaargang 2019
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66215
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties