Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-63049".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/1.9/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-11-15
Referentienummer 1940168158
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1940.BPLEM18ZUIDERPARKS-ON01
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-63049
Volgnummer 63049