Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Loon op Zand 2019, wonen’

Logo Loon op Zand

NL.IMRO.0809.BPparapwonen2019-ON01

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Loon op Zand 2019, wonen’ voor iedereen ter inzage ligt. Dit ter voldoening aan het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Met het bestemmingsplan wordt voor de gehele gemeente voor alle ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, beheersverordeningen en wijzigingsplannen) een eenduidige regeling opgenomen met betrekking tot wonen.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien. Dit geldt ook voor de stukken die daar bij horen. U kunt dit doen van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019. U kunt terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de informatiebalie in Het Klavier. Ook kunt u de plannen bekijken via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactie geven

Iedereen kan binnen de genoemde periode een mondelinge of schriftelijke zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Postbus 7

5170 AA Kaatsheuvel.

Contact

Wilt u meer informatie of een mondelinge zienswijze geven? Neem dan contact op met M. Prins van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416-289049 of e-mail: m.prins@loonopzand.nl.

Naar boven