Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2019 gepubliceerd door Loon op Zand. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-6272".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Loon op Zand
Identifier stcrt-2019-6272
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6272
Publicerende organisatie Loon op Zand
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0809.BPparapwonen2019-ON01
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Loon op Zand 2019, wonen’
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken