Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-61363".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 1.10 van de Wet normering topinkomens
Identifier stcrt-2019-61363
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-11-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 61363
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019, nr. 2019-0000473424, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari 2020 (Beleidsregels WNT 2020).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties