Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2019, 60586Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 november 2019, houdende een auteursrechtelijk voorbehoud op het beeldmerk en woordmerk die zullen worden gebruikt ten behoeve van ‘Nederland Branding’

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 15b van de Auteurswet;

Besluit:

Artikel 1

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Buitenlandse Zaken) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot het ontwerp van een beeldmerken een woordmerk, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

BIJLAGE

NL logo

Het NL logo is een samenstelling van een beeldmerk en een woordmerk.

Het beeldmerk

Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en de tulp. In het design van het beeldmerk is een balans gevonden die beiden versterkt. De tulp is niet letterlijk genomen en is duidelijk gerepresenteerd.

Het woordmerk

Het woordmerk bevindt zich aan de rechterkant van het beeldmerk. Het geselecteerde lettertype van het woordmerk voor de NL branding identiteit is: Nitti Grotesk. Dit lettertype is gekozen vanwege zijn vriendelijke, eenvoudige en heldere uitstraling. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als gebruik van het lettertype (praktisch) onmogelijk is. In deze gevallen wordt Arial gebruikt.

Kleur

De kleuren van het beeld- en woordmerk vertegenwoordigen Nederland.

De geselecteerde kleuren zijn een belangrijk onderdeel van de visuele identiteit. Oranje is de primaire kleur en de basiskleur van de identiteit en zou in elke uiting terug moeten komen. Het secundaire palet ondersteunt het oranje en kan worden gebruikt als achtergrond. Het kleurenpalet is bewust beperkt en helder gehouden, om zo niet te concurreren met de branding van partners. De totale kleurenset biedt de mogelijkheid van gevarieerde communicatie.

TOELICHTING

Algemeen

Teneinde ‘Nederland branding’ een visuele identiteit te geven, is een NLlogo, bestaande uit een beeldmerk en een woordmerk, ontwikkeld. Dit beeld- en woordmerk kan Nederland, dan wel organisaties die uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gekregen van Buitenlandse Zaken om het beeld- en woordmerk te gebruiken, inzetten bij bijvoorbeeld conferenties, missies, beurzen en grote evenementen in het kader van ‘Nederland branding’.

In de bijlage zijn het beeldmerk en het woordmerk omschreven.

Voorbehoud

Ingevolge artikel 15b van de Auteurswet worden werken (andere dan genoemd in artikel 11 van de Auteurswet) die door de openbare macht zijn uitgevaardigd van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten, tenzij het auteursrecht hierop is voorbehouden. De ratio hierachter is dat openbaar gemaakte werken, afkomstig van de openbare macht in beginsel publiek domein moeten zijn. Om te voorkomen dat een partij op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het beeldmerk en de huisstijl, dan wel voor een ander doel dan waarvoor deze zijn ontwikkeld, alsmede om te voorkomen dat een partij het beeldmerk en de huisstijl gebruikt op een manier die afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is het wenselijk een auteursrechtelijk voorbehoud zoals hierboven omschreven op het beeldmerk en het woordmerk te maken.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag