Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2019-57722".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-57722
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-10-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 57722
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type vergunning Andere vergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties