Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-56680".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-01-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 14, eerste en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Identifier stcrt-2019-56680
Jaargang 2019
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-10-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 56680
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2019, nr. 2019-0000146977, tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties