Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-56288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Omgevingsregeling
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-11-21
DTD-versie STOP 0.98-beta
Grondslag de artikelen 1.5, tweede lid, 2.20, tweede en derde lid, 2.21, 2.24, tweede lid, 4.3, derde lid, 12.6, vijfde lid, 13.1, tweede lid, 16.6, 16.55, tweede en zesde lid, 16.88, derde en vierde lid, 20.3, eerste lid, 20.6, tweede lid, aanhef en onder b, 20.14, zesde lid, 20.16, derde lid, 20.18, eerste lid, van de Omgevingswet
Identifier stcrt-2019-56288
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-11-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 56288
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, de Staatssecretaris van Defensie, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2019, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsregeling)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_waterkwaliteit/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_waterkwantiteit/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_waterstaatkundig_beheer/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_rijkswater_niet_beheerRijk/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_kustfundament/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_rivierbed/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_rivierbed_bergend_deel/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_reservering_rijntakken/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_reservering_maas/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_ijsselmeergebied/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_vrijwaringsgebieden_rijksvaarwegen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_zeewaarts_gebied/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneB/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneC/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneB/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneC/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_reserveringsgebieden_uitbreiding_hoofdwegen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_autowegen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_hoofdspoorwegen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_buisleidingen_reserveringsgebieden/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_buisleidingen_zoekgebieden/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_PMR_landaanwinningsgebied_Maasvlakte2/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_PMR_compensatie_opendroog_duin/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_PMR_compensatie_verlies_zeenatuur/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_PMR_natuur_recreatie_IJsselmonde/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiebroek_Zuidpolder/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiezone/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_reserveringsgebied_parallelle_Kaagbaan/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_electriciteit_locaties_grootschalige_opwekking/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_electriciteit_vestigingsplaats_kernenergie/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_electriciteit_waarborgzones_kernenergie/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_electriciteit_hoogspanningsverbindingen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_schietbanen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_verstoring_zend_ontvangstinstallaties/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_laagvliegroutes_transportvliegtuigen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerken/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Milligen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Soesterberg/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Twente/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Wier/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Herwijnen/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Leeuwarden/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Volkel/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines_Woensdrecht/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Stelling_van_Amsterdam/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Nieuwe_Hollandse_Waterlinie/nld@2019-11-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Romeinse_Limes/nld@2019-11-01