Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-53866".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-10-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
Identifier stcrt-2019-53866
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-10-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 53866
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 oktober 2019, nr. 2711713, houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties