Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2652725, houdende wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, de Regeling model huisregels EBI, de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen en het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES in verband met de strafbaarstelling van het in inrichtingen binnenbrengen van verboden goederen

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 4, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en artikel 13 van de Wet beginselen gevangeniswezen BES;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In paragraaf 4.5.1 van de bijlage bij de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen wordt de zinsnede: ‘De directeur kan u in elk geval geen toestemming geven om de volgende voorwerpen in uw verblijfsruimte te houden:

 • a. voorwerpen van dezelfde soort als de voorwerpen die deel uitmaken van de van rijkswege verzorgde inventaris van uw verblijfsruimte of de gezamenlijke woon- en werkruimtes van u en uw medegedetineerden;

 • b. zaklantaarns, kaarsen, olielampen, vibrators, sexpoppen, film- en videoapparatuur, verrekijkers, telescopen, fotoapparatuur, zend- en communicatieapparatuur;

 • c. voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard.’

vervangen door ‘Het is verboden om de volgende voorwerpen in de inrichting in bezit te hebben:

Aard van de voorwerpen

Voorwerpen

drugs vermeld op de lijst 1 en 2 van de Opiumwet 2017, waaronder:

– cannabis (hasj of wiet)

– cocaïne

 

– speed (amfetamine, pep, methamfetamine)

 

– amfetamine

 

– GHB

 

– LSD

 

– Methadon

 

– paddo’s en truffels

 

– XTC

 

– ketamine (special K)

 

– qat/khat

 

– crack

 

– benzodiazepinen/Benzo’s (slaap/kalmeringsmiddelen)

 

– ecodrugs

 

– lachgas

 

– poppers

 

– DXM

 

– PCP

 

– 4-FA/4-FMP

   

wapens en munitie vermeld in de Wet wapens en munitie, waaronder:

 

categorie I

– stiletto’s, valmessen en vlindermessen en andere opvouwbare messen

 

– boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor wapens

 

– pijlen en pijlpunten

 

– katapulten

 

– andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn

categorie II

– vuurwapens die niet onder een andere categorie vallen

 

– vuurwapens geschikt om automatisch te vuren

 

– stroomstootwapen

 

– voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen

 

– voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing

categorie III

– vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen

 

– toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten (schietpen)

 

– werpmessen

 

– alarm- en startpistolen en -revolvers

categorie IV

– wapens waarvan het lemmet meer dan één snijvlak heeft

 

– degens, zwaarden sabels en bajonetten

 

– wapenstokken

 

– lucht-, gas- en veerdrukwapens

 

– kruisbogen en harpoenen

 

– traanverwekkende middelen (pepperspray, traangas etc.)

 

– en andere voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de categorieën vallen, zoals bijvoorbeeld munitie

geld

– in de vorm van biljetten

 

– in de vorm van munten

– in de vorm van bitcoins

 

– voorwerpen die gelet op het gebruik naar hun aard als betaalmiddel worden ingezet zoals niet op legale in bezit zijnde telefoonkaarten, bankpassen en credit cards.

explosieven

voorwerpen en grondstoffen bestemd voor het samenstellen van explosieven

alcohol

elke vorm van alcoholbevattende dranken

informatiedragers

elk medium dat wordt gebruikt om informatie op vast te leggen en eventueel te transporteren zoals:

 

– E-reader

 

– USB-stick

 

– IPad

 

– datarecorder

 

– CD-rom

 

– memory card

communicatiemiddelen

een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of onder omstandigheden communicatie mogelijk maakt zoals:

 

– mobiele telefoon (klassieke vorm)

– smartphone

 

– ander communicatiemiddel (b.v. als horloge)

 

– dongel

 

– oplader

 

– GSM-onderdelen die in samenstelling communiceren mogelijk maken

 

– film- videoapparatuur en fotocamera’s

– drone

voorwerpen waarvoor toestemming van de directeur noodzakelijk is om deze binnen te brengen in de inrichting, waaronder:

– post

– lectuur

– medicatie

– huisdieren

overige voorwerpen:

– zaklantaarns, kaarsen, olielampen, verrekijkers en telescopen

– design drugs (nieuwe drugs en spice)

 

– messen en andere steekwapens die niet strafbaar zijn op grond van de Wet wapens en munitie, met uitzondering van de messen die door de inrichting zijn verstrekt

– voorwerpen die de schijn hebben als een vuur- of steekwapen te kunnen worden gebruikt (nepmes of nepvuurwapen)

– voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, zoals vibrators en sekspoppen

 

– voorwerpen waarvan de directeur in hetzij de huisregels hetzij in een afzonderlijk besluit aan een gedetineerde heeft bepaald dat deze in zijn inrichting of op zijn afdeling verboden zijn

De directeur is bevoegd ontheffing te verlenen voor een gedetineerde dan wel voor een groep van gedetineerden.’

ARTIKEL II

Paragraaf 4.5.1. van de bijlage van de Regeling model huisregels EBI komt als volgt te luiden:

Het is verboden om de volgende voorwerpen in de instelling in bezit te hebben:

Aard van de voorwerpen

Voorwerpen

drugs vermeld op de lijst 1 en 2 van de Opiumwet 2017, waaronder:

– cannabis (hasj of wiet)

– cocaïne

 

– speed (amfetamine, pep, methamfetamine)

 

– amfetamine

 

– GHB

 

– LSD

 

– Methadon

 

– paddo’s en truffels

 

– XTC

 

– ketamine (special K)

 

– qat/khat

 

– crack

 

– benzodiazepinen/Benzo’s (slaap/kalmeringsmiddelen)

 

– ecodrugs

 

– lachgas

 

– poppers

 

– DXM

 

– PCP

 

– 4-FA/4-FMP

   

wapens en munitie vermeld in de Wet wapens en munitie, waaronder:

 

categorie I

– stiletto’s, valmessen en vlindermessen en andere opvouwbare messen

 

– boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor wapens

 

– pijlen en pijlpunten

 

– katapulten

 

– andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn

categorie II

– vuurwapens die niet onder een andere categorie vallen

 

– vuurwapens geschikt om automatisch te vuren

 

– stroomstootwapen

 

– voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen

 

– voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing

categorie III

– vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen

 

– toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten (schietpen)

 

– werpmessen

 

– alarm- en startpistolen en -revolvers

categorie IV

– wapens waarvan het lemmet meer dan één snijvlak heeft

 

– degens, zwaarden sabels en bajonetten

 

– wapenstokken

 

– lucht-, gas- en veerdrukwapens

 

– kruisbogen en harpoenen

 

– traanverwekkende middelen (pepperspray, traangas etc.)

 

– en andere voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de categorieën vallen, zoals munitie

geld

– in de vorm van biljetten

 

– in de vorm van munten

– in de vorm van bitcoins

 

– voorwerpen die gelet op het gebruik naar hun aard als betaalmiddel worden ingezet zoals niet op legale in bezit zijnde telefoonkaarten, bankpassen en credit cards.

explosieven

Voorwerpen en grondstoffen bestemd voor het samenstellen van explosieven

alcohol

elke vorm van alcoholbevattende dranken

informatiedragers

elk medium dat wordt gebruikt om informatie op vast te leggen en eventueel te transporteren zoals:

 

– E-reader

 

– USB-stick

 

– IPad

 

– datarecorder

 

– CD-rom

 

– memory card

communicatiemiddelen

een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of onder omstandigheden communicatie mogelijk maakt zoals:

 

– mobiele telefoon (klassieke vorm)

– smartphone

 

– ander communicatiemiddel (b.v. als horloge)

 

– dongel

 

– oplader

 

– GSM-onderdelen die in samenstelling communiceren mogelijk maken

 

– film- videoapparatuur en fotocamera’s

– drone

voorwerpen waarvoor toestemming van de directeur noodzakelijk is om deze binnen te brengen in de inrichting, waaronder:

– post

– lectuur

– medicatie

 

– huisdieren

overige voorwerpen:

– zaklantaarns, kaarsen, olielampen, verrekijkers en telescopen

– design drugs (nieuwe drugs en spice)

 

– messen en andere steekwapens die niet strafbaar zijn op grond van de Wet wapens en munitie, met uitzondering van de messen die door de inrichting zijn verstrekt

– voorwerpen die de schijn hebben als een vuur- of steekwapen te kunnen worden gebruikt (nepmes of nepvuurwapen)

– voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, zoals vibrators en sekspoppen

 

– voorwerpen waarvan de directeur in hetzij de huisregels hetzij in een afzonderlijk besluit aan een gedetineerde heeft bepaald dat deze in zijn inrichting of afdeling verboden zijn

De directeur is bevoegd ontheffing te verlenen voor een gedetineerde dan wel voor een groep van gedetineerden.

ARTIKEL III

In paragraaf 4.2 van de bijlage van de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen wordt de zinsnede: ‘In deze inrichting is het in ieder geval verboden de volgende zaken in je bezit te hebben:

 • alcoholische dranken en drugs;

 • wapens;

 • telecommunicatieapparatuur, bijvoorbeeld mobiele telefoons, usb-sticks of andere gegevensdragers;

 • huisdieren [eventueel aanvullen met: ,met uitzondering van ...];

 • film- en videoapparatuur en fotocamera’s;

 • voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard;

 • auto’s, motoren en bromfietsen;

[eventueel aanvullen met voor de inrichting specifieke zaken]

 • alle overige voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en de veiligheid in de inrichting en/of je geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.’

vervangen door ‘Het is verboden om de volgende voorwerpen in de inrichting in bezit te hebben:

Aard van de voorwerpen

Voorwerpen

drugs vermeld op de lijst 1 en 2 van de Opiumwet 2017, waaronder:

– cannabis (hasj of wiet)

– cocaïne

 

– speed (amfetamine, pep, methamfetamine)

 

– amfetamine

 

– GHB

 

– LSD

 

– Methadon

 

– paddo’s en truffels

 

– XTC

 

– ketamine (special K)

 

– qat/khat

 

– crack

 

– benzodiazepinen/Benzo’s (slaap/kalmeringsmiddelen)

 

– ecodrugs

 

– lachgas

 

– poppers

 

– DXM

 

– PCP

 

– 4-FA/4-FMP

   

wapens en munitie vermeld in de Wet wapens en munitie, waaronder:

 

categorie I

– stiletto’s, valmessen en vlindermessen en andere opvouwbare messen

 

– boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor wapens

 

– pijlen en pijlpunten

 

– katapulten

 

– andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn

categorie II

– vuurwapens die niet onder een andere categorie vallen

 

– vuurwapens geschikt om automatisch te vuren

 

– stroomstootwapen

 

– voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen

 

– voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing

categorie III

– vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen

 

– toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten (schietpen)

 

– werpmessen

 

– alarm- en startpistolen en -revolvers

categorie IV

– wapens waarvan het lemmet meer dan één snijvlak heeft

 

– degens, zwaarden sabels en bajonetten

 

– wapenstokken

 

– lucht-, gas- en veerdrukwapens

 

– kruisbogen en harpoenen

 

– traanverwekkende middelen (pepperspray, traangas etc.)

 

– en andere voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de categorieën vallen, zoals bijvoorbeeld munitie

geld

– in de vorm van biljetten

 

– in de vorm van munten

– in de vorm van bitcoins

 

– voorwerpen die gelet op het gebruik naar hun aard als betaalmiddel worden ingezet zoals niet op legale in bezit zijnde telefoonkaarten, bankpassen en credit cards.

explosieven

Voorwerpen en grondstoffen bestemd voor het samenstellen van explosieven

alcohol

elke vorm van alcoholbevattende dranken

informatiedragers

elk medium dat wordt gebruikt om informatie op vast te leggen en eventueel te transporteren zoals:

 

– E-reader

 

– USB-stick

 

– IPad

 

– datarecorder

 

– CD-rom

 

– memory card

communicatiemiddelen

een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of onder omstandigheden communicatie mogelijk maakt zoals:

 

– mobiele telefoon (klassieke vorm)

– smartphone

 

– ander communicatiemiddel (b.v. als horloge)

 

– dongel

 

– oplader

 

– GSM-onderdelen die in samenstelling communiceren mogelijk maken

 

– film- videoapparatuur en fotocamera’s

– drone

voorwerpen waarvoor toestemming van de directeur noodzakelijk is om deze binnen te brengen in de inrichting, waaronder:

– post

– lectuur

– medicatie

 

– huisdieren

overige voorwerpen:

– zaklantaarns, kaarsen, olielampen, verrekijkers en telescopen

– design drugs (nieuwe drugs) en spice)

 

– messen en andere steekwapens die niet strafbaar zijn op grond van de Wet wapens en munitie, met uitzondering van de messen die door de inrichting zijn verstrekt

– voorwerpen die de schijn hebben als een vuur- of steekwapen te kunnen worden gebruikt (nepmes of nepvuurwapen)

– voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, zoals vibrators en sekspoppen

 

– voorwerpen waarvan de directeur in hetzij de huisregels hetzij in een afzonderlijk besluit aan een gedetineerde heeft bepaald dat deze in zijn inrichting of afdeling verboden zijn

De directeur is bevoegd ontheffing te verlenen voor een gedetineerde dan wel voor een groep van gedetineerden.’

ARTIKEL IV

In paragraaf 7 van het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichting BES wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 19a

Het is verboden om de volgende voorwerpen in de instelling in bezit te hebben:

Aard van de voorwerpen

Voorwerpen

drugs vermeld op de lijst 1 en 2 van de Opiumwet 2017, waaronder:

– cannabis (hasj of wiet)

– cocaïne

 

– speed (amfetamine, pep, methamfetamine)

 

– amfetamine

 

– GHB

 

– LSD

 

– Methadon

 

– paddo’s en truffels

 

– XTC

 

– ketamine (special K)

 

– qat/khat

 

– crack

 

– benzodiazepinen/Benzo’s (slaap/kalmeringsmiddelen)

 

– ecodrugs

 

– lachgas

 

– poppers

 

– DXM

 

– PCP

 

– 4-FA/4-FMP

   

wapens en munitie vermeld in de Wet wapens en munitie, waaronder:

 

categorie I

– stiletto’s, valmessen en vlindermessen en andere opvouwbare messen

 

– boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor wapens

 

– pijlen en pijlpunten

 

– katapulten

 

– andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn

categorie II

– vuurwapens die niet onder een andere categorie vallen

 

– vuurwapens geschikt om automatisch te vuren

 

– stroomstootwapen

 

– voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen

 

– voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing

categorie III

– vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen

 

– toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten (schietpen)

 

– werpmessen

 

– alarm- en startpistolen en -revolvers

categorie IV

– wapens waarvan het lemmet meer dan één snijvlak heeft

 

– degens, zwaarden sabels en bajonetten

 

– wapenstokken

 

– lucht-, gas- en veerdrukwapens

 

– kruisbogen en harpoenen

 

– traanverwekkende middelen (pepperspray, traangas etc.)

 

– en andere voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de categorieën vallen, zoals munitie

geld

– in de vorm van biljetten

 

– in de vorm van munten

– in de vorm van bitcoins

 

– voorwerpen die gelet op het gebruik naar hun aard als betaalmiddel worden ingezet zoals niet op legale in bezit zijnde telefoonkaarten, bankpassen en credit cards.

explosieven

Voorwerpen en grondstoffen bestemd voor het samenstellen van explosieven

alcohol

elke vorm van alcoholbevattende dranken

informatiedragers

elk medium dat wordt gebruikt om informatie op vast te leggen en eventueel te transporteren zoals:

 

– E-reader

 

– USB-stick

 

– IPad

 

– datarecorder

 

– CD-rom

 

– memory card

communicatiemiddelen

een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of onder omstandigheden communicatie mogelijk maakt zoals:

 

– mobiele telefoon (klassieke vorm)

– smartphone

 

– ander communicatiemiddel (b.v. als horloge)

 

– dongel

 

– oplader

 

– GSM-onderdelen die in samenstelling communiceren mogelijk maken

 

– film- videoapparatuur en fotocamera’s

– drone

voorwerpen waarvoor toestemming van de:

– post

directeur noodzakelijk is om deze binnen te brengen in de inrichting, waaronder

– lectuur

– medicatie

– huisdieren

overige voorwerpen:

– zaklantaarns, kaarsen, olielampen, verrekijkers en telescopen

– design drugs (nieuwe drugs en spice)

 

– messen en andere steekwapens die niet strafbaar zijn op grond van de Wet wapens en munitie, met uitzondering van de messen die door de inrichting zijn verstrekt

– voorwerpen die de schijn hebben als een vuur- of steekwapen te kunnen worden gebruikt (nepmes of nepvuurwapen)

– voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, zoals vibrators en sekspoppen

 

– voorwerpen waarvan de directeur in hetzij de huisregels hetzij in een afzonderlijk besluit aan een gedetineerde heeft bepaald dat deze in zijn inrichting of afdeling verboden zijn

De directeur is bevoegd ontheffing te verlenen voor een gedetineerde dan wel voor een groep van gedetineerden.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Bij Wet van 22 mei 2019 (Stb. 2019, nr. 200) zijn het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht Bes gewijzigd in verband met het strafbaar stellen van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden goederen. In de memorie van toelichting1 bij deze wet is kenbaar gemaakt dat het model van huisregels wordt gewijzigd en dat daarin standaardlijsten van voorwerpen worden opgenomen die in inrichtingen verboden zijn en derhalve niet mogen worden binnengebracht. Met onderhavige wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, de Regeling model huisregels EBI, de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen en het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES wordt hieraan uitvoering gegeven.

Een wijziging van het model huisregels voor de rijksinstellingen TBS is in dit besluit niet meegenomen. Abusievelijk is met de Wet forensische zorg de grondslag voor het vaststellen van een regeling model huisregels voor TBS rijksinstellingen in de Beginselenwet verpleging ter beschikkinggestelden geschrapt. Vanuit mijn algemene verantwoordelijkheid voor rijksinstellingen op grond van artikel 3.1 van de Wet forensische zorg zal het hoofd van rijksinstellingen worden verzocht een soortgelijke lijst met verboden voorwerpen binnen zijn instelling kenbaar te maken.

De lijst met verboden voorwerpen wordt ook gepubliceerd op de internetsite van DJI, zodat ook voor bezoekers kenbaar is welke voorwerpen niet mogen worden binnengebracht in de inrichting. Tevens zullen bezoekers bij de ingang van inrichtingen en instellingen, voordat zij de inrichting betreden, worden gewezen op de lijst met verboden voorwerpen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

TK 2017–2018, 34 982, nr. 3

Naar boven