Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-52145".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-09-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties
Identifier stcrt-2019-52145
Jaargang 2019
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-09-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 52145
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2019, nr. 19139040, houdende inwilliging AVV-verzoek glastuinbouwsector (sierteeltproducten)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties