Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-51926".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet
Identifier stcrt-2019-51926
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-10-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 51926
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2019, nr. 2019-0000096953, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van de reductie van energiegebruik bij koopwoningen (Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties