Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-08-2019 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-43864".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Geo informatie (gemeente) Beuningen
Geo informatie (gemeente) Druten
Geo informatie (gemeente) Berg en Dal
Geo informatie (gemeente) Heumen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Wijchen
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag wet Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2015-01-01
Grondslag wet Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&g=2018-01-01
Grondslag wet Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2018-01-01
Jaargang 2019
Maker Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-08-01
Regeling CVDR607921_3
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal geheten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-43864
Volgnummer 43864