Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-08-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-42318".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 167800 545590
Geo informatie (coördinaten) 167822 545595
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/1.5/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8561AA
Postcode en huisnummer 8561AA 11
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-08-29
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1940.BPBLK19WILHELMS11A-ON01
Straatnaam Wilhelminastraat
Straatnaam Wilhelminastraat
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a
Type ruimtelijk plan Bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-42318
Volgnummer 42318
Woonplaats Balk
Woonplaats Balk