Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-01-2019 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-3532".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-3532
Jaargang 2019
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2019-01-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3532
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties