Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 33804Vergunningen

Kennisgeving administratieve aanpassing instemmingsbesluit gaswinningsplan Oostrum, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat doet de volgende kennisgeving:

Het instemmingsbesluit op het winningsplan Oostrum is administratief aangepast. Op 1 juli 2019 heeft de minister ingestemd met een verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit Oostrum. Dit instemmingsbesluit heeft van 2 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019 ter inzage gelegen waarbij belanghebbenden bezwaar konden maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

In dit gewijzigde instemmingsbesluit is abusievelijk in 1 alinea een adviespunt van een van de wettelijke adviseurs verkeerd aangeduid. Op pagina 6 van het instemmingsbesluit van 1 juli 2019 staat de gemeente Westerkwartier genoemd. Het betreft echter een adviespunt van het Wetterskip Fryslân. Deze omissie is verholpen door een administratieve aanpassing van het instemmingsbesluit van 1 juli 2019. In de betreffende alinea op pagina 6 van het instemmingsbesluit is gemeente Westerkwartier vervangen door Wetterskip Fryslân.

Dit is de enige wijziging die is aangebracht aan het instemmingsbesluit. De aanpassing heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het instemmingsbesluit. Het besluit wordt niet nogmaals ter inzage gelegd en staat niet meer open voor bezwaar. Het besluit is te raadplegen op www.nlog.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (tel. 070 – 378 6814).