Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 33509Overig

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2019, 2019-0000082575, tot bekendmaking toevoegen certificaat ehbo kinderopvang van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat (Stcrt. 2017, 49283) vanwege de toevoeging van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage, bedoeld in artikel 1 van de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat (Stcrt. 2017, 49283) wordt, onder verlettering van de onderdelen i tot en met l tot onderdelen j tot en met m, een onderdeel ingevoegd luidende:

  • i. Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening;.

ARTIKEL II

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

De Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat, regelt de aanwijzing van geregistreerde kinder-EHBO certificaten in de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Met genoemde bekendmaking wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang.

Met deze bekendmaking wordt de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 zodanig gewijzigd dat het certificaat Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening aan de bijlage wordt toegevoegd. Gebleken is dat dit diploma voldoet aan de inhoudelijke en processuele criteria zoals opgenomen in de artikelen 8, tweede en derde lid, 9b, tweede en derde lid, en 10d, tweede en derde lid, van de Regeling Wet kinderopvang.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark