Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-32754".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-06-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 5a van de Wet arbeid vreemdelingen, en artikel 3a, tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;
Identifier stcrt-2019-32754
Jaargang 2019
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 32754
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2019, 2019-0000077583, tot bijstelling van het quotum voor de Aziatische horeca, genoemd in artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties