Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-27636".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-05-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 25, negende lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968
Identifier stcrt-2019-27636
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-05-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 27636
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties