Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2019 gepubliceerd door Commissariaat voor de Media. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-23380".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Grondslag artikelen 7.11, 7.12 en 7.20 van de Mediawet 2008
Identifier stcrt-2019-23380
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2019-04-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23380
Publicerende organisatie Commissariaat voor de Media
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen (Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties