Bekendmaking van de stemwaarden ten behoeve van de Eerste Kamerverkiezing

De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, maakt met het oog op de op maandag 27 mei 2019 te houden verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal het volgende bekend.

De stemwaarde van de door de statenleden van de onderscheidene provincies en leden van de kiescolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te brengen stemmen bedraagt, gelet op artikel U 2 van de Kieswet:

Groningen

136

Friesland

151

Drenthe

120

Overijssel

246

Flevoland

102

Gelderland

377

Utrecht

274

Noord-Holland

519

Zuid-Holland

668

Zeeland

98

Noord-Brabant

463

Limburg

237

Bonaire

22

Sint Eustatius

6

Saba

4

Deze stemwaarden zijn gebaseerd op de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakte gegevens betreffende de bevolkingscijfers per provincie onderscheidenlijk per openbaar lichaam per 1 januari 2019, gepubliceerd in de Staatscourant van 7 maart 2019, nummer 13616, en van 22 maart 2019, nummer 16806.

’s-Gravenhage, 26 maart 2019

J.G.C. Wiebenga, voorzitter Kiesraad

Naar boven