Inwonertallen van de drie BES-eilandenten behoeve van de verkiezing voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van de Kiesraad ten behoeve van de verkiezing voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal de inwoneraantallen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 januari 2019 vastgesteld.

Inwonertal BES-eilanden (1-1-2019)

Eilanden

Aantal personen

Caribisch Nederland

25.157

Bonaire

20.104

Sint Eustatius

3.138

Saba

1.915

Naar boven