Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2019 gepubliceerd door overig. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-13616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-13616
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2019-03-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13616
Publicerende organisatie overig
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Inwonertal per provincie ten behoeve van de verkiezing voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties