Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2019 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-12911".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Betreft regeling CVDR622095_1
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gemeentenaam Lelystad
Grondslag artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s;1.0:c:BWBR0027466&artikel=9&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=1&g=2018-06-13
Identifier stcrt-2019-12911
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12911
Publicerende organisatie Lelystad
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Flevoland 2008, gewijzigd 2010" [Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017]
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken