Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2019 gepubliceerd door Openbaar Ministerie (OM). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-10277".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-10277
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2019-02-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10277
Publicerende organisatie Openbaar Ministerie (OM)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing voor de internationale aspecten van de inzet van de bevoegdheid ex art. 126nba sv
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties