Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-8600".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-02-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-8600
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-02-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8600
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties